PIOTRKOSOFT.net

Data Storage Center
Worldwide mirror service Polish Public FTP archive

Kontakt z Piotrkosoft.
Polish English

Jeśli czujesz chęć:

Skorzystaj z któregoś z poniższych adresów:

Klucz PGP:

server: Heather1 HP_DL-VM1 #10:47AM up 155 days, load averages: 0.71, 0.71, 0.68 # 112
server: Heather2 HP_DL-VM2 #10:48AM up 155 days, load averages: 0.70, 0.52, 0.44 # 89
Bandwidth utilization on this server 155,52Mbit OC-3

Bandwidth utilization Heather1 heather1:lagg1
Bandwidth utilization Heather2 heather2:lagg1

admin(.AT.)piotrkosoft.netinet.net
© 2014 Piotrkosoft All rights reserved