PIOTRKOSOFT.net

Data Storage Center
Worldwide mirror service Polish Public FTP archive

Kontakt z Piotrkosoft.
Polish English

Jeśli czujesz chęć:

Skorzystaj z któregoś z poniższych adresów:

Klucz PGP:

server: Heather1 HP_DL-VM1 # 7:32PM up 139 days, load averages: 1.13, 0.77, 0.81 # 112
server: Heather2 HP_DL-VM2 # 7:49AM up 88 days, load averages: 1.28, 1.06, 0.90 # 56
Bandwidth utilization on this server 155,52Mbit OC-3

Bandwidth utilization Heather1 heather1:lagg1
Bandwidth utilization Heather2 heather2:lagg1

admin(.AT.)piotrkosoft.netinet.net
© 2014 Piotrkosoft All rights reserved